Hledání

PHE poplatky

INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY:

PHE poplatky - Příspěvek na historické elektrozařízení

Poplatky na likvidaci historického elektrozařízení vycházejí z ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení Odpovědnost za financování nákladů na hospodaření s "historickým odpadem", tj. odpadem z výrobků umístěných na trh před 13. srpnem 2005, přenesl stát na výrobce a dovozce a má být zajišťována v rámci Kolektivního systému, do kterého přispívají všichni výrobci působící na trhu.

Elektrozařízení

Zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb., a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

Financování je zajištěno na základě příspěvku na historické elektrozařízení, který se od 1. září 2005 připočte k ceně výrobku. Výrobky v našem e-shopu jsou uvedeny bez těchto poplatků. Ceny vybraných elektrozařízení námi dodávaných výrobků jsou tedy dle sazebníku ASEKOL platného od 1. ledna 2009 navýšeny následovně:

Kód 7.1.3.1.
RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními do 250g
4,-Kč vč.DPH
Kód 7.1.3.2.RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními nad 250g10,-Kč vč.DPH
 většina RC modelů letadel. Lodí tanků aut 
Kód 7.1.4.Startéry modelářských letadel 10,-Kč vč.DPH
Kód 7.1.5.Modelářské příslušenství do 250g 1,-Kč vč.DPH
 serva, el.motory,krystaly, regulátory,nabíječe…… 
Kód 7.1.6.1.Vysílače pro řízení modelů
10,-Kč vč.DPH
Kód 7.1.6.2.Přijímače pro řízení modelů1,-Kč vč.DPH

Informace o sběrných místech na www.asekol.cz.

Poznámka: povinnosti dovozce vyplývající z novely zákona č.185/2001 Sb.jsou plněny prostřednictvím systému ASEKOL pod ev.číslem AK-051206