Hledání

Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Zboží uvedené na našich stránkách je převážně skladem. Pokud není, můžeme Vás na základě Vašeho dotazu e-mailem nebo telefonicky informovat o době dodání. Zboží skladem dodáváme do tří pracovních dnů obchodním balíkem doručeným Českou poštou. Dodací lhůtu je nutné posuzovat jen jako orientační. Námi potvrzená dodací lhůta se prodlužuje, nastanou-li nepředvídatelné překážky, buď z naší strany nebo ze strany našich subdodavatelů.


Platební podmínky - pro maloobchodní prodej

Zboží, které jste si vybrali zašleme na Vaši adresu na dobírku – to znamená, že zboží zaplatíte při jeho převzetí.

K platbě účtujeme jednotné poštovné 138,-Kč.  Zboží lze také zaplatit před odesláním převodem na účet firmy - cena poštovného je i v tomto případě stejná, tedy 138,-Kč.

Aktuální sazby   : 

Do ČESKÉ REPUBLIKY :

138,- Kč  jak u plateb na dobírku tak i převodem. U objednávky zboží  nad 3000,- Kč včetně DPH poštovné neúčtujeme - ......NEPLATÍ PRO OBCHODNÍKY .....

NA  SLOVENSKO :

Poštovné a balné balíku o standardních rozměrech na Slovensko činí cca. 300,-Kč + poplatky Slovenské pošty ( prosím informujte se na Vaší nejbližší poště ).

DO ZAHRANIČÍ :

Dle aktuálního sazebníku České pošty.


Reklamace zboží poškozeného při přepravě

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce – České pošty a zboží nepřebírat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno.

Reklamace – obecně

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci omítnout.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady – o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové.

Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky hradí náklady na posouzení a opravu výrobku zákazník.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.